Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các khóa đào tạo chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và thuê thiết bị đo kiểm cho các dự án Viễn thông, CNTT, công ty Escom cung cấp các dịch vụ bao gồm:

  • Cho thuê thiết bị đo kiểm cáp quang, mạng truyền dẫn, mạng truyền hình cáp CATV.
  • Đào tạo chuyên nghiệp và chuyển giao công nghệ.
  • Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
  • Sửa chữa, kiểm chuẩn, nâng cấp thiết bị/hệ thống và cung cấp vật tư, linh thiết thay thế chính hãng.
  • Tích hợp hệ thống mạng và viễn thông/CNTT.