Hiển thị tất cả 6 kết quả

Nhu cầu về thiết bị, phần mềm đo kiểm cho các dự án Viễn thông/CNTT ngắn hạn, hoặc với các đơn vị không chuyên, hoặc với các dự án cần đánh giá rất nhiều thông số chuyên nghiệp với chất lượng dịch vụ cao, thì việc thuê các thiết bị/phần mềm đo kiểm, cùng sự tư vấn/ hướng dẫn của các chuyên gia luôn là cần thiết.

Việc thuê ngoài thiết bị đo kiểm và dịch vụ kỹ thuật này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí về đầu tư, bảo dưỡng máy móc, nhân sự chuyên trách và giảm các chi phí khấu hao. Từ đó, giúp doanh nghiệp tập trung vào việc kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật mà công công ty Escom có thể cung cấp bao gồm:

  • Các loại máy đo cáp quang: OTDR, OTLS
  • Máy hàn cáp quang kèm phụ kiện
  • Máy đo truyền dẫn viễn thông: máy đo luồng E1/PDH/SDH tới STM64
  • Máy đo mạng Metro Ethernet: tới 10G
  • Máy đo truyền hình cáp CATV
  • Máy đo, phần mềm đo kiểm các dịch vụ VoIP, IPTV, SYNC-E, PTP
  • Máy đo hiệu năng thiết bị mạng Switch, router, firewall, server và an toàn thông tin mạng
  • Các dịch vụ kĩ thuật và chuyên gia hỗ trợ.