Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy đo truyền dẫn là các thiết bị đo chất lượng đường truyền tín hiệu các hệ thống mạng viễn thông, CNTT. Thiết bị đo kiểm truyền dẫn sử dụng các công nghệ IP, Ethernet, E1, PDH, SDH, OTN, xDSL, G.Fast, G.SHDSL, Wifi, PON và các dịch vụ VoIP, IPTV, Data dùng trong viễn thông, CNTT. Bộ máy đo kiểm truyền dẫn viễn thông sẽ bao gồm:

Máy đo xDSL: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, G.SHDSL, G.Fast
Máy đo luồng E1 (2Mbps), E2 (8Mbps), E3 (34Mbps), DS1 (1,5Mbps), DS2, DS3, DSn, 64k Codirectional, C37.94 sử dụng công nghệ ghép kênh thời gian TDM.
Máy đo luồng SDH, tốc độ STM1, STM4, STM16, STM64, STM256 sử dụng công nghệ TDM.
Máy đo luồng FE (100Mbps), GE (1000Mbps), 10GbE, 100GbE, 400GbE, Fibre Channel, SyncE, PTP sử dụng công nghệ gói (Packet).
Máy đo truyền dẫn OTN, OTN1, OTN0
Máy đo mạng Wifi
Máy đo giao thức viễn thông
Các dòng máy đo trên thường sẽ có các tùy chọn đo chất lượng dịch vụ VoIP, IPTV, data, CPRI/OBSAI.
Máy đo truyền dẫn là những công cụ đo kiểm không thể thiếu với các nhà mạng viễn thông, CNTT, các nhà cung cấp dịch vụ VoIP/IPTV và các doanh nghiệp có hệ thống mạng truyền dẫn. Các máy đo viễn thông này giúp các kỹ thuật viên nhanh chóng xử lý lỗi, khoanh vùng lỗi, xác định chính xác lỗi, như mất đồng bộ, mấy gói, lỗi giao thức, từ đó có hướng xử lý phù hợp để mạng truyền dẫn luôn trong tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Hiện nay, các thiết bị đo kiểm viễn thông có nhiều thiết kế, có loại sử dụng chỉ đo một loại công nghệ, dịch vụ (single tester), hoặc cũng có loại sử dụng thiết kế kiểu khe cắm (modular platform) mạng lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng.