Chứng chỉ chuyên gia an toàn thông tin SCPE

Giá: Liên hệ

Chứng chỉ chuyên gia mạng SCPE tập trung việc trang bị kiến thức, kỹ năng khi thiết lập các bài test case khi đo kiểm an toàn thông tin mạng với Avalanche, tương ứng với lớp ứng dụng layer L4~L7 trong mô hình OSI.

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY