Chứng chỉ chuyên gia mạng SCPE

Giá: Liên hệ

Chứng chỉ chuyên gia mạng SCPE hiện tập trung việc trang bị kiến thức, kỹ năng khi thiết lập các bài test case khi đo kiểm cấu trúc mạng với Spirent Test Center.

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY