Tai nghe Call Center Jabra Biz 1100

Giá:

Tai nghe Call Center Jabra Biz1100 được thiết kế chuyên dùng cho các vị trí làm việc cầm đàm thoại nhiều tại các trung tâm cuộc gọi là doanh nghiệp có bộ phận telesale, chăm sóc khách hàng và cá nhân phục vụ cho việc học hành, đàm thoại.

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY