Tai nghe tổng đài SC30 EPOS / Sennheiser

Giá:

Tai nghe tổng đài SC30 EPOS /Sennheiser phù hợp với nhu cầu cần đàm thoại nhiều tại các trung tâm cuộc gọi, bộ phận telesale hoặc cá nhân để học hành, đàm thoại.

Tai nghe SC30 EPOS /Sennheiser được cung cấp với 1 bên tai nghe (tai nghe đơn) và tích hợp Micro theo kèm.

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY