Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ kỹ thuật, bao gồm các vấn đề hướng dẫn, trợ giúp các kỹ thuật viên sử dụng các thiết bị, phần mềm thuộc phạm vi công ty Escom cung cấp, cũng như các khóa học, đào tạo nâng cao chuyên nghiệp cho các kỹ sư, chuyên gia theo các khuyến nghị quốc tế. Các dịch vụ bao gồm sự trợ giúp về các sản phẩm kỹ thuật như phần cứng, phần mềm, các khóa đào tạo nâng cao chuyên nghiệp và cho thuê thiết bị phục vụ cho các dự án Viễn thông – CNTT ngắn hạn và dài hạn. Trọng tâm chính của các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật này là giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm sử dụng và tiết kiệm chi phí về đào tạo, bảo trì và đầu tư mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn sử dụng, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
  • Tư vẫn, lắp đặt, tích hợp hệ thống mạng và viễn thông/CNTT.
  • Đào tạo chuyên nghiệp và chuyển giao công nghệ.
  • Cho thuê thiết bị đo kiểm Viễn thông, CNTT.
  • Sửa chữa, kiểm chuẩn, nâng cấp thiết bị/hệ thống và cung cấp vật tư, linh thiết thay thế chính hãng.