Hiển thị tất cả 5 kết quả

Converter quang (tên tiếng Anh: Media Converter) là thiết bị chuyển đổi quang điện, dùng trong các ứng dụng cần chuyển đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang và ngược lại. Bộ chuyển đổi quang điện sẽ bao gồm 1 cặp converter quang, sử dụng 1 sợi quang quang nếu dùng WDM (thường gọi là cặp chuyển đổi quang A-B), sử dụng 2 sợi quang với bước sóng SM 1310nm/1550nm hoặc MM 850nm/1300nm. Bộ chuyển đổi quang điện được dùng để mở rộng mạng LAN, hoặc truyền tín hiệu video/audio từ các Camera IP, hệ thống VoIP giúp việc trao đổi dữ liệu được thông suốt.

Converter quang Planet

Chuyển đổi quang điện Planet gồm có nhiều phiên bản sản phẩm, cung cấp giải pháp kết nối từ mạng trục cho tới mạng truy nhập, hoặc các tuyến link độc lập. Media Converter Planet giúp tăng khoảng cách kết nối mạng Ethernet qua mạng cáp quang, với khoảng cách từ vài trăm mét tới ~120km. Các phiên bản sản phẩm được thiết kế cố định hoặc thiết kế mở modular, bao gồm:

  • 10/100Mbps Media Converter, sử dụng 1 sợi quang hoặc 2 sợi quang, hoặc các module quang SFP. Managed và Unmanaged.
  • Gigabit Media Converter, sử dụng 1 sợi quang hoặc 2 sợi quang, hoặc các module quang SFP. Managed và Unmanaged.
  • 10G Gigabit Media Converter: sử dụng các module quang SFP/SFP+ 1 sợi quang hoặc 2 sợi quang.

Bộ chuyển đổi quang điện Planet cũng có các phiên bản được thiết kế làm việc tại các điều kiện môi trường bình hoặc môi trường khác nghiệt (industrial media converter).

Ứng dụng bộ chuyển đổi quang điện Planet

Nhu cầu trao đổi dữ liệu, chia sẻ tài nguyên ngày càng lớn, kéo theo sự là hạ tầng mạng liên tục cần mở rộng để đáp ứng đủ băng thông và các tuyến kết nối. Chuyển đổi điện quang Planet là giải pháp để mở rộng mạng LAN/WAN dùng cáp quang để kết nối giữa các văn phòng, tòa nhà, nhà máy, nhà xưởng cho diện tích rộng lớn. Thiết bị chuyển đổi điện quang cũng là giải pháp cho các tuyến truyền dẫn dài dùng trong hệ thống viễn thông, CNTT.