Module quang SFP+ PLANET MTB series, 10Gb, LR/SR/BX/T

Giá: Liên hệ

Module quang SFP+ PLANET MTB series bao gồm các module thu phát quang SFP+, hỗ trợ tốc độ kết nối 10Gb, chuyên dùng cho các thiết bị mạng có thiết kế các khe cắm SFP+, như Switch, Router, Media Converter,…. Các Module quang SFP+ PLANET MTB có thể cắm nóng, với các thông số về công suất, bước sóng Multimode, Singlemode khác nhau, phù hợp với nhu cầu truyền dẫn khác nhau qua cáp sợi quang. Module SFP+ PLANET MTB có thể dùng cho các thiết bị mạng trục, trung tâm data center, cloud computing, nơi cần tốc độ truyền dẫn tín hiệu quang/cáp đồng tới 10G.

 

Ordering Information

MTB-LB40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-LA40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-LA20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-TSR

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 300m (-40~75 degrees C)

MTB-TLR

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 10km (-40~75 degrees C)

MTB-SR

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 300m

MTB-LR

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 10km

MTB-LA60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-RJ

1-Port 10GBASE-T SFP+ Copper Fiber Optic Module – 30m

MTB-LR40

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 40km

MTB-TLR40

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 40km (-40~75 degrees C)

MTB-SR2

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 2km

MTB-LR20

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 20km

MTB-LR60

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 60km

MTB-LR80

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 80km

MTB-TSR2

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 2km (-40~75 degrees C)

MTB-TLR20

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 20km (-40~75 degrees C)

MTB-TLR60

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 60km (-40~75 degrees C)

MTB-TLA20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLA40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLA60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-LA10

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 10km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB10

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 10km (TX:1330nm RX:1270nm)

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY