Module quang SFP PLANET MGB series, 1 GbE, 1 sợi và 2 sợi quang

Giá: Liên hệ

Module quang SFP PLANET MGB series bao gồm các module thu phát quang, hỗ trợ tốc độ kết nối 1000BaseX, được thiết kế theo chuẩn SFP (Small Form Factor Pluggable) dùng cho các thiết bị mạng có thiết kế các khe cắm SFP, như Switch, Router, Media Converter,…. Các Module quang thu phát quang MGB có thể cắm nóng, với các thông số về công suất, bước sóng Multimode, Singlemode khác nhau, phù hợp với nhu cầu truyền dẫn khác nhau qua cáp sợi quang. Module quang SFP PLANET MGB series nhỏ gọn, dễ dàng để được cài đặt trong các cổng tuân thủ SFP MSA bất cứ lúc nào mà không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị mạng.

Ordering Information

MGB-GT

SFP-Port 1000BASE-T Module

MGB-LX

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 20km

MGB-SX

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 550m

MGB-SX2

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 2km

MGB-L40

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 40km

MGB-L80

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 80km

MGB-L120

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 120km

MGB-LA10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 10km

MGB-LB10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 10km

MGB-LA20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 20km

MGB-LB20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 20km

MGB-LA40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 40km

MGB-LB40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 40km

MGB-LA80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1490nm) mini-GBIC module – 80km

MGB-LB80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 80km

MGB-TSX

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 550m (-40~75 degrees C)

MGB-TSX2

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TLX

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TL40

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TL80

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 10km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 10km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1490nm) mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TSA

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TSB

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TGT

SFP-Port 1000BASE-T Module – 100m (-40~75 degrees C)

Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY