Module quang SFP PLANET MGB-2G, 2.5Mbps

Giá: Liên hệ

Module quang SFP PLANET MGB-2G hỗ trợ tốc độ kết nối 2.5Gb, chuyên dùng cho các thiết bị mạng trong lĩnh vực viễn thông, ISPs, doanh nghiệp SMEs.
PLANET MGB-2G Fiber Transceiver hỗ trợ cắm nóng, khoảng cách từ 300m (Multimode, LC) tới 20km, phù hợp với nhu cầu truyền dẫn khác nhau qua cáp sợi quang. Module quang SFP+ PLANET MTB series có thể dùng cho các thiết bị mạng trục, trung tâm data center, cloud computing, nơi cần tốc độ truyền dẫn tín hiệu quang/cáp đồng tới 10G.

Các phiên bản:

Ordering Information

MGB-2GTSR

2.5G SFP Transceiver (Multi-mode, 850nm, DDM, -40~75°C) – 300m

MGB-2GTLA20

2.5G SFP Transceiver (Single mode WDM, TX:1310nm RX:1550nm, DDM, -40~75°C) – 20km

MGB-2GTLB20

2.5G SFP Transceiver (Single mode WDM, TX:1550nm RX:1310nm, DDM, -40~75°C) – 20km

MGB-2GSR

2.5G SFP Transceiver (Multi-mode, 850nm, DDM, 0~70°C) – 300m

MGB-2GLA20

2.5G SFP Transceiver (Single mode WDM, TX:1310nm RX:1550nm, DDM, 0~70°C) – 20km

MGB-2GLB20

2.5G SFP Transceiver (Single mode WDM, TX:1550nm RX:1310nm, DDM, 0~70°C) – 20km

MGB-2GLR20

2.5G SFP Transceiver (Single mode, 1310nm, DDM) – 20km

MGB-2GLR2

2.5G SFP Transceiver (Single mode, 1310nm, DDM) – 2km

MGB-2GTLR20

2.5G SFP Transceiver (Single mode, 1310nm, DDM, -40~75 degrees C) – 20km

MGB-2GTLR2

2.5G SFP Transceiver (Single mode, 1310nm, DDM, -40~75 degrees C) – 2km
Hotline: 088.601.9955 MUA NGAY